Pragniemy zapoznać Państwa z działalnością naszej firmy polegającą na kompleksowej realizacji robót ziemnych i drogowych oraz wykończeniowych.

Specjalizujemy się przede wszystkim w realizacji robót :

 • makroniwelacyjnych i ziemnych

 • podbudowach stabilizowanych:
      a/ kruszywami łamanymi,
      b/ cementem i wapnem
      c/ kruszywami naturalnymi
      d/ betonowych

 • nawierzchniach z kostki brukowej, kamiennej i granitowej

 • rozbiórkowych i wyburzeniowych (www.zt-b.com) • S T R O N A   W   P R Z Y G O T O W A N I U   !
   
  Copyright © 2008 Bud-Max - Grażyna Kołodziejczyk // Design 3V Studio - Projektowanie stron